مقاله يك حكايت، چند روايت نقد و نظري تطبيقي بر داستان «نگريستن عزراييل بر مردي…» در مثنوي و الهي نامه، با نگاهي به چند ماخذ ديگر (عنوان عربي: حکاية واحدة، روايات متعددة دراسة نقدية مقارنة لقصة «نظرة عزراييل إلي رجل…» في المثنوي و إلهي نامه، خلال دراستها في مصادر أخري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: يك حكايت، چند روايت نقد و نظري تطبيقي بر داستان «نگريستن عزراييل بر مردي…» در مثنوي و الهي نامه، با نگاهي به چند ماخذ ديگر (عنوان عربي: حکاية واحدة، روايات متعددة دراسة نقدية مقارنة لقصة «نظرة عزراييل إلي رجل…» في المثنوي و إلهي نامه، خلال دراستها في مصادر أخري)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثنوي
مقاله قصه و حكايت
مقاله نقد تطبيقي
مقاله تمثيل (كليد واژه عربي: المثنوي
مقاله القصة والحكاية
مقاله النقد المقارن
مقاله التمثيل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدعبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
توضيح و تفسير قصه ها و تمثيل ها در مثنوي مولانا، كليد شناخت اين حماسه عرفاني بزرگ است؛ زيرا مولوي، قصه و تمثيل را براي اثبات دعاوي و آشنايي ذهن مخاطب با عقيده و نظر حكمي و عرفاني خود به كار مي برد.
در مقاله حاضر سعي شده است با مقايسه يكي از حكايات مثنوي به نام «نگريستن عزراييل بر مردي…» با چند ماخذ ديگر قبل از مثنوي، وجوه برتري قصه پردازي مولانا بر سايرين تبيين شود. به همين منظور، اين حكايت از دفتر اول مثنوي با همين حكايت در آثاري مانند كيمياي سعادت غزالي، الهي نامه شيخ عطار، كشف الاسرار ميبدي، ترك الاطناب في شرح الشهاب ابن قضاعي و جوامع الحكايات عوفي، به شيوه نقد تطبيقي مقايسه شده است
.
مخاطب با مطالعه اين آثار درمي يابد اين حكايت در مثنوي، طرب انگيزتر و جامع تر از ساير آثار است و رابطه منطقي تري ميان اجزاي آن وجود دارد.