مقاله يك روش چند عاملي جديد مبتني بر يادگيري تقويتي براي شكل دهي ترافيك و تخصيص حافظه بافر در روترها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: يك روش چند عاملي جديد مبتني بر يادگيري تقويتي براي شكل دهي ترافيك و تخصيص حافظه بافر در روترها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه كامپيوتري
مقاله سيستم چند عاملي
مقاله حافظة بافر
مقاله روتر
مقاله شكل دهي ترافيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري تهراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمي محمدرفيع

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با توجه به ساختار توزيع شده شبكه هاي كامپيوتري و رفتار تصادفي موجود در آنها و از طرف ديگر محدوديت هاي زماني كه در الگوريتم هاي كنترلي براي اينگونه سيستمها وجود دارد، از مفاهيم سيستم هاي چند عاملي و تکنيک هاي يادگيري تقويتي براي شکل دهي ترافيک در روترها و تخصيص ديناميک حافظه بافر بين پورت هاي مختلف يک روتر استفاده شده است. در واقع با استفاده از اين مفاهيم شكل دهنده ترافيك جديدي بر مبناي يك الگوريتم سطل نشانه دار توسعه داده شده است كه در آن به جاي آنكه نرخ توليد نشانه ها به طور استاتيك تخصيص داده شود به طور ديناميك و هوشمند و بر مبناي وضعيت شبكه مشخص مي شود. اين پياده سازي علاوه بر آنكه به استفاده بهينه و منطقي از پهناي باند منجر مي شود باعث مي گردد ترافيك در ديگر نقاط شبكه نيز كاهش يابد. همچنين از اين مفاهيم استفاده مي شود تا يك روش جديد براي تخصيص هوشمند و ديناميك حافظه بافر براي پورت هاي يك روتر توسعه داده شود. اين پياده سازي نيز باعث مي گردد تا نرخ افت بسته ها در كل شبكه به وي‍‍‍‍‍‍‍ژه در شرايطي كه بار شبكه افزايش مي يابد کاهش داده شود. نتايج شبيه سازي هاي انجام شده کار آمدي روش پيشنهادي را نشان مي دهد.