مقاله يك رويكرد فعال مبتني بر تخمين خطا جهت طراحي كنترل كننده هاي تحمل پذير خطا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: يك رويكرد فعال مبتني بر تخمين خطا جهت طراحي كنترل كننده هاي تحمل پذير خطا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل كننده تحمل پذير خطا
مقاله تخمين خطا
مقاله تشخيص خطا
مقاله نامساوي ماتريسي خطي (LMI)
مقاله رويتگر ديناميكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يك رويكرد فعال جهت طراحي كنترل كننده تحمل پذير خطا (FTC) مبتني بر استفاده از رويتگر ديناميكي جهت تخمين همزمان خطاي محرك (سيستم) و حالت ها ارايه مي گردد. مزيت عمده استفاده از رويتگر ديناميكي در تبديل مساله تخمين همزمان خطا و حالت ها به حل يك مساله كنترل مقاوم بدون نياز به افزايش غيرضروري مرتبه سيستم مي باشد. در رويكرد ارايه شده، ساختار كنترل كننده ثابت است و نيازي به پيكره بندي دوباره آن جهت جبران و يا تحمل خطاي رخ داده شده در محركها و اجزاي مختلف سيستم نمي باشد و لذا از سادگي قابل ملاحظه اي به منظور پياده سازي عملي برخوردار است. همچنين قانون كنترل تابعي خطي از تخمين خطا و حالت هاي سيستم است و بگونه اي طراحي مي شود كه ضمن تضمين پايداري سيستم حلقه بسته مانع از افت عملكرد آن در حضور خطا و اغتشاش گردد. در نهايت يك الگوريتم ساختار يافته جهت طراحي FTC مبتني بر نامساوي ماتريسي خطي (LMI) ارايه مي گردد. همچنين در قالب يك مثال شبيه سازي‌، كارايي روش ارايه شده روي فرآيند چهار تانك نشان داده مي شود.