مقاله يك مرز انتقالي مناسب براي تحليل ديناميكي سيستم سد وزني ـ مخزن با بكارگيري نرم افزار ANSYS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: يك مرز انتقالي مناسب براي تحليل ديناميكي سيستم سد وزني ـ مخزن با بكارگيري نرم افزار ANSYS
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سدوزني
مقاله مخزن
مقاله اندرکنش
مقاله شرط مرزي سامرفيلد
مقاله ANSYS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل كردن اندركنشِ سد ـ مخزن در حالت مخزن نامحدود با استفاده از روشِ اجزاي محدود با مشكلاتي رو به روست كه از طبيعت نيمه نامحدود مخزن ناشي مي شود. نرم افزارهايي مانند ANSYS نيز كه از روشِ اجزاي محدود براي تحليل بهره مي جويند، با اين مشكل مواجه هستند. در اين تحقيق سعي شده است كه روشي براي بر طرف كردن اين موضوع در ANSYS ارايه شود. بدين منظور از يكي از المان هاي موجود در نرم افزار مزبور استفاده مي شود. اين المان كه تواناييِ جذب نسبيِ امواج را دارد، FLUID129  نام دارد و براي به كارگيري آن، بايد شرايط خاصي را فراهم كرد. در اين مقاله، شرايط مزبور بيان و پاره اي نتايجِ مربوط به آن با پاسخ هاي موجود در سايرِ مراجع مقايسه مي شود تا درستي راهكار پيشنهادي نمايان شود.