مقاله يکساني و نايکساني خدا و جهان با تکيه بر فلسفه اسپينوزا و ملاصدرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: يکساني و نايکساني خدا و جهان با تکيه بر فلسفه اسپينوزا و ملاصدرا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدا
مقاله تشبيه
مقاله تنزيه
مقاله اسپينوزا
مقاله ملاصدرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلانيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مباحث خداشناسي، با توجه به اين که معرفت ذات ربوبي امري ناممکن است، شناخت اوصاف الاهي از اهميت ويژ ه اي برخوردار است. شاهد اين مدعا نظريات متنوع و بحث هاي گسترده اي است که در خصوص امکان يا عدم امکان فهم معاني اوصاف الاهي و جواز يا عدم جواز اسناد اوصاف مخلوقات به خدا در تاريخ کلام و فلسفه وجود دارد. در اين ميان، به نظر مي رسد نظريه اي که از جمع بين تشبيه و تنزيه سخن گفته است ضمن سنخيت بيشتر با آموزه هاي ديني، از شواهد عقلي محکم تري نيز بهره مند است. اين مقاله در صدد است با تکيه بر مبناي هستي شناسانهخاص ديدگاه اخير، با بيان ديدگاه ابن عربي، به عنوان مدخل بحث و تکيه بر آراي اسپينوزا و ملاصدرا در اين خصوص، چگونگي عدم تنافي اين نظريه را با عقل و استدلال تبيين نمايد.