مقاله يک روش بهينه آموزش مشارکتي پويا در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: يک روش بهينه آموزش مشارکتي پويا در دانشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مشارکتي پويا
مقاله روش مباحثه
مقاله فعاليت گروهي
مقاله طرح درس استاد- دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي شعرباف صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با استفاده از نتايج حاصل از انجام يک طرح تحقيقاتي در زمينه مطالعه الگوريتم هاي سيستم آموزشي فعال، در دانشکده رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود، تهيه شده است. در اين تحقيق يک روش بهينه و پوياي آموزشي، مبتني بر روش آموزش مشارکتي ترکيبي با استفاده از مزاياي شيوه آموزشي مباحثه حوزه هاي علميه، ارايه شده است. اين مقاله شامل دو بخش اصلي مي باشد. بخش اول شامل بيان ويژگي روش هاي مختلف آموزشي و تحليل آموزش مشارکتي پويا است و بخش دوم حاوي تبيين روش مباحثه و ارايه يک مدل اجرايي براي آموزش مشارکتي پويا به همراه طرح درس استاد- دانشجو و جدول ارزيابي گروهي مي باشد.