مقاله يک روش ترکيبي مبتني بر مفاهيم بلوک تابع و شئ-گرايي براي مدل سازي سيستمهاي کنترل بلادرنگ توزيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: يک روش ترکيبي مبتني بر مفاهيم بلوک تابع و شئ-گرايي براي مدل سازي سيستمهاي کنترل بلادرنگ توزيعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل صنعتي
مقاله سيستمهاي بلادرنگ توزيعي
مقاله بلوک تابع
مقاله شي گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي پور روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي مشكناني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يك متدولوژي مدل سازي جديد براي سيستمهاي كنترل بلادرنگ توزيعي، ارايه مي شود كه حاصل بكارگيري همزمان مدل بلوكهاي تابع استاندارد IEC 61499 مربوط به مدل سازي سيستمهاي كنترلي صنعتي و روشهاي شي گرا براي توليد نرم افزار است. روش مدل سازي جديد، OO+FB ناميده شده است. اين متد، ويژگيهاي توزيع و محدوديتهاي بلادرنگ را با دقت مناسبي مدل نموده و زمينه تحليل و طراحي كنترل كننده ها را فراهم مي آورد. متدولوژي جديد، با بهره مندي از نقاط مثبت هر يك از دو روش پايه و در جهت حذف نقاط ضعف آنها، چارچوبي مناسب و جامع براي رويارويي با فرآيندهاي صنعتي امروزي كه اغلب خصوصيات توزيعي و بلادرنگ دارند، مهيا مي سازد. در اين مقاله با معرفي مراحل مختلف روش OO+FB و تشريح مزايايي كه OO+FB به همراه مي آورد، يك رهيافت مدل سازي مدون پيش روي قرار مي گيرد.