مقاله يک روش جديد براي حل مسايل هدايتي يک بعدي پسرو و معکوس مرزي بر مبناي روش هم پوشاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: يک روش جديد براي حل مسايل هدايتي يک بعدي پسرو و معکوس مرزي بر مبناي روش هم پوشاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت معکوس مرزي
مقاله هدايت پسرو
مقاله عادي سازي به روش تيخونوف
مقاله هم پوشاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نظري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيابشرحق مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: امجدي گلپايگاني اشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از تلفيق روش هم پوشاني و هموتوپي پرتوربيشن يک روش بدون شبکه و بدون انتگرال براي حل مساله هدايت معکوس مرزي ارایه شده است. يک هموتوپي ويژه براي معادله هدايت متناسب با مساله معکوس مرزي ارایه شده است. از توابع به دست آمده از اين روش به عنوان توابع حدسي براي روش هم پوشاني استفاده شده است. همچنين، روش هموتوپي پرتوربيشن براي مساله هدايت پسرو به شکلي به کار گرفته شده که بتوان توابع هموتوپي پرتوربيشن را به عنوان يک حل عمومي براي شرايط مرزي مساله به دست آورد. براي تطبيق اين حل با مساله اصلي، از توابع به دست آمده به عنوان توابع پايه استفاده شده و با روش هم پوشاني، دستگاه معادلات جبري براي ضرايب مجهول حاصل شده است. به منظور عادي سازي دستگاه معادلات حاصل، روش عادي سازي تيخونوف به همراه روش منحني L به کار گرفته شده است. توجه شود که اين روش براي مسایل غيرهمگن نيز قابل تعميم است. نتايج حاکي از وجود دقت نسبتا خوبي در اين روش مي باشد.