مقاله يک روش مستقل از تباين براي دودويي کردن تصاوير متني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: يک روش مستقل از تباين براي دودويي کردن تصاوير متني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه يابي محلي
مقاله تصاوير متني آسيب ديده
مقاله مدل جريان آب
مقاله تخمين روشنايي
مقاله مستقل از تباين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كبير احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق يک روش مستقل از تباين براي دودويي کردن تصاوير متني آسيب ديده ارايه مي شود. اين روش به تنظيم پارامتر توسط کاربر نياز ندارد و براي دودويي کردن تصاوير متني با آسيب هاي تباين کم و غير يکنواختي روشنايي پس زمينه و متن مناسب است. آستانه يابي با روش ارايه شده شامل سه مرحله است. در مرحله اول، مستقل از تباين متن و پس زمينه، قسمت هاي بارز هر يک از حروف با روش بارش باران اصلاح شده استخراج مي شود. الگوريتم بارش باران اصلاح شده براي استخراج قسمت هاي بارز حروف طراحي شده است و مشکلات روش بارش باران را شامل نمي شود. در مرحله دوم با استفاده از نواحي متني استخراج شده، روشنايي نواحي متني به طور محلي تخمين زده مي شود. همچنين با توجه به اين که در تصاوير متني تعداد پيکسل هاي متن در مقايسه با پيکسل هاي پس زمينه ناچيز است، روشنايي پس زمينه با ميانگين گيري از روشنايي تصوير اصلي به طور محلي تخمين زده مي شود. در مرحله سوم براي هر پيکسل، حد آستانه با استفاده از تخمين روشنايي پس زمينه و متن محاسبه مي شود. اين روش آستانه يابي به طور بصري و کمي با چهار روش متداول آستانه يابي مقايسه شده است و نتايج ارزيابي نشان مي دهد که روش پيشنهادي براي دودويي کردن تصاوير متني که با دوربين گرفته شده اند نسبت به روش هاي متداول برتري دارد و نواحي متني با تباين کم را به خوبي استخراج مي کند.