مقاله يک مدل شبه DEA براي اندازه گيري کارايي تجمعي و کارايي مولفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: يک مدل شبه DEA براي اندازه گيري کارايي تجمعي و کارايي مولفه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله مدل شبه _DEA
مقاله کارايي چند مولفه اي
مقاله کارايي تجمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردرستمي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتيموري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري معافي عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از کاربردهاي تحليل پوششي داده ها، مدل هاي ارايه شده تنها براي به دست آوردن يک برآورد کلي از اندازه کارايي طراحي شده اند. اما در اغلب کاربرد هاي عملي ممکن است واحدهاي تصميم گيري تحت ارزيابي به مولفه هاي متفاوت تقسيم شوند که هر مولفه خود به تنهايي ورودي هايي را جهت توليد خروجي ها مصرف        مي کند، لذا به عنوان يک واحد تصميم گيري مستقل در نظر گرفته مي شود. در اين کاربرد ها، اغلب يک ورودي مشترک در بين مولفه هاي يک واحد تصميم گيري مشترک است و تمام مولفه ها با سهم هاي مختلف در مصرف آن سهيم اند. در اين مقاله يک مدل شبه DEA_، براي اندازه گيري کارايي تجمعي واحدهاي تصميم گيري ارايه مي شود.