مقاله يک مدل کمي ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري محصولات با استفاده از تکنيک هاي تحليل شبکه اي فازي-تحليل پوششي داده ها بر مبناي رويکرد کارت امتيازي متوازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: يک مدل کمي ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري محصولات با استفاده از تکنيک هاي تحليل شبکه اي فازي-تحليل پوششي داده ها بر مبناي رويکرد کارت امتيازي متوازن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ويژه نام و نشان تجاري
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله شبکه اي فازي
مقاله سلسله مراتبي فازي
مقاله رويکرد کارت امتيازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نام و نشان تجاري، بطور فزآينده اي به عنوان سرمايه اصلي کسب و کارها شناخته شده است. محققان دانشگاهي و انديشمندان تجربه گرا اساسا به علت اهميت ساخت، حفظ و تحليل کاربرد نام و نشان تجاري در کسب و حفظ برتري رقابتي در بازارهاي بسيار رقابتي اقتصاد دانشي، به مفهوم ارزش ويژه نام و نشان تجاري، سنجش و اندازه گيري آن توجه کرده اند. تاکنون سه ديدگاه متفاوت براي سنجش ارزش ويژه نام و نشان تجاري پديدار شده است: ديدگاه مبتني بر مشتري، ديدگاه مالي، و ديدگاه تركيبي. در اين گزارش تحقيقي، يک مدل کمي براي ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري محصولات توسعه داده شده است که از رويکرد کارت امتيازي متوازن به عنوان يک سيستم جامع سنجش و اندازه گيري عملکرد به منظور سنجش و ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري، و تحليل شبکه اي و سلسله مراتبي فازي به منظور محاسبه اوزن ديدگاه هاي کارت امتيازي متوازن و شاخص هاي کليدي آنها، و نيز از تحليل پوششي داده ها براي محاسبه کارايي نسبي (ارزش ويژه) نام و نشان تجاري محصولات استفاده شده است.