سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کرمانشاه – استاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
نیما کردزاده – دانشجوی MBA، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی حق نظر – دانشجوی MBA، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
حسین دهداری – دانشجوی MBA، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با تخصصی شدن امور و گسترش دانش مورد نیاز برای انجام آنها سازمان ها دیگر توانایی انجام بعضی از امور را تحت عنوان یک بخش سازمانی تحت کنترل خود ندارند. به همین دلیل بسیاری از سازمان ها در موقعیت تصمیم گیری برای "برونسپاری" فعالیت های غیر از تخصص خود قرار می گیرند که این تصمیم به معنای برآوردن بخشی از نیازهای سازمانی از تامین کنندگان بیرونی است. با گسترش تخصص و سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت ها در حوزهIT این بخش یکی از موارد مورد توجه برای برونسپاری در سازمان ها بوده است. در این مقاله که در حقیقت برگرفته از برونسپاریIT در یکی از بانک های بخش خصوصی است، قصد آن است که برونسپاری IT د ر صنعت بانکداری از منظر پارادکس های استراتژیکی که یک بانک در شکل های مختلف برونسپاری با آنها روبروست مورد بررسی قرار بگیرد و البته این پاراداکس ها برای شرایطی است که خود بانک یک بخش IT دارد و حالا میخواهد با این شرایط برونسپاری را اعمال کند. این مقاله در حقیقت یک مورد عملی برای یکی از بانک های خصوصی کشور است و اگرچه خطاب آن صنعت بانکداری است با این حال قابل اعمال و گسترش به برونسپاری IT در صنایع دیگر با برونسپاری مواردی غیز از IT است.