سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر قربانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون کارشناس مرکز مطالعات و
مریم ابراهیمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون کارشناس مرکز مطالعات و
افشبن گلستان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون کارشناس مرکز مطالعات و
مهرداد احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون کارشناس مرکز مطالعات و

چکیده:

در قرن حاضر ، محیط رقابتی سازمانهای پویا ، با قدم نه ادن به حیطه ی نانو تکنول وژی و فناوری اطلاعات بیشتر از هر زمان دیگر دچار
تغییر و پیچیدگی گسترده ای شده است . حجم زیاد و انباشته شدن اطلاعات سازمانی از یک سو و ضرورت کسب ، ذخیره و استفاده از
دانش متمرکز در حل مشکلات آموزشی پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری در مدیریت دانش همواره مدیران سازمانی را با
چالش هایی رو به رو کرده است . دانش و فرایند مدیریت آن در روند پیشبرد و مزیت رقابتی سازمان ها امری مهم و اجتناب ناپذیر
محسوب می شود ، از این رو پارادایم مدیریت دانش در سازمان های پویا و نو آور در یک مسیر پر مخ اطره و پیچیده گام بر می دارد ،
که برای اثر بخشی و انعطاف پذیری خاص سازمان نیاز به درک مطلوب و شناخت مفهوم دانش ، مدیریت دانش و فرآیندهای مربوط به
آن می باشد.