سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله علی اسماعیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

بازار کار و اشتغال ایران برای بارور شدن نیاز به همکاری دانشگاه ها دارد. برای انکه دانشگاه ها بتوانند به بازار کار کشور کمک کنند اول باید نیازهای بازار کار را به خوبی بشناسند. سپس بر اساس این شناخت از طریق توانایی های بالقوه خود و دیدگاه های علمی مناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی به حل نیازهای بازار کار بپردازند.این از جمله رسالت های آموزش عالی ودانشگاه ها در زمان حاضر است، زیرا امروزه دیگر دانشگاه ها از حالت تک نقشی و تک نهادی به چند نقشی و چند نهادی تغییر کرده اند که درمیان نقش هایمتفاوت آن نقش رشد حرفه ای دیده می شود (قورچیان ۱۳۸۳). شاید عبارت کارآفرینان فکری (قورچیان و خورشیی ۱۳۷۹) به نوعی گویای همین مفهوم باشدما در این مقاله موضوع اشتغال و ارتباط آن با نظام آموزش عالی را با توجه به وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وفرصت های موجود در مقابل تهدیدهای ممکن از دیدگاه های فرهنگی و با تاکید بر نیازهایی که اموزش عالی می تواند از بازار کار برطرف نماید، بررسی می نماییم. این در شرایطی است که اقتصاد ایران را اقتصادی فرض کنیم که می خواهد به سوی دانش محور شدن گام بردارد (قورچیان ۱۳۸۳) و الگوهای آن کشورهایی هستند که توانسته اند اقتصاد دانش محور به طول خلاصه تشریح می شوند سپس در یک فضای سیستمی ارتباط آنها با هم مطرح می گردد. درپایان وضعیت موجود و مطلوب مطرح می شود وپس جمع بندی و نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه می گردد.