سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود بینش – مدیر آموزش ، شرکت ساپکو

چکیده:

رشد شتابناک فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دامنه پدیده جهانی سازی را بسیار بیش از انتظار گسترده است . نفوذ فناوری در معنای عام باعث گشته که حوزه صنعت و تولید محصول و ارائه خدمات بسرعت مرزهای درونی و منطقه ای را درنوردد و پیوندهای خود را در سطح جهانی محکم سازد . عامل پیش برنده این نفوذ . واحد های تحقیق و توسعه است که در تطور زمان ، نسل های مختلفی را پشت سر گذاشته و الزامات جدیدی را پذیرفته و پارادایم های نوینی را در مدیریت این واحدها در سطح جهان بکار گرفته است . این پارادایم ها همواره در پاسخ به چالش های پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سیر جهانی شدن و فراتر رفتن از مرزهای محدود قبلی پدید امده است . نگرش نو نسبت به مدیریت دانائی و تلفیق هوشمندانه ان با مدیریت نواوری ، توجه به یادگیری سازمانی ، استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تجدید ساختار واحدها ، چگونگی تعریف پروژه ها ، توجه به جایگاه کار تیمی و فرهنگ فراملیتی و بکارگیری مناسب رویکرد های جدید مدیریتی ، نمونه بارزی از پارادایم های نوین در مدیریت جهانی واحدهای تحقیق و توسعه است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .