مقاله پارادوکس نفت و توسعه در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: پارادوکس نفت و توسعه در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد سياسي
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله رشد و توسعه
مقاله اقتصاد نفتي ايران
مقاله بيماري هلندي
مقاله حقوق مالکيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرن بيستم، دوره استعمار نوين، سياست کشورهاي صنعتي و استعمارگر براي به دست آوردن ثروتهاي ملي و منابع کشورهاي کمتر توسعه يافته بر اين قرار گرفت که با استفاده از ابزارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي، اقتصاد اين کشورها را به يک اقتصاد تک محصولي تبديل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به يک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادي، آن کشورها را مهار نمايند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسيدن مواد اوليه ارزان و سوخت مناسب براي کشور خويش را همواره در اختيار داشته باشند.
در ايران، نفت اين نقش را از دهه هاي پيشين در اقتصاد بازي مي کند. شواهد تاريخي اقتصاد ايران نشان دهنده خواست و اراده سياستگذاران ايران براي ايجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادي و اجتماعي در گذشته و حال است. ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي نتيجه مستقيم کسب و صرف درآمدهاي نفتي است. تغيير نگرش از درآمدي به سرمايه اي در مورد نفت، آغازي براي تبديل آثار زيان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتي است.