مقاله پارامترهاي زيستي کفشدوزک Hippodamia variegata روي شته باقلا Aphis fabae در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: پارامترهاي زيستي کفشدوزک Hippodamia variegata روي شته باقلا Aphis fabae در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي زيستي
مقاله کفشدوزک
مقاله شته باقلا
مقاله جدول زندگي
مقاله جدول باروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي زيستي کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) به منظور حمايت و استفاده ازآن درکنترل بيولوژيک بررسي شد. براي اين منظور۱۰  جفت کفشدوزک نر و ماده به طور مجزا در ظروف پلاستيکي به ابعاد ۲۳×۱۱×۶ سانتي متر، در اطاقک رشد با دماي۱ ±۲۵ درجه  سانتي گراد، رطوبت نسبي ۵±۶۵ درصد ودوره نوري ۱۶ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي قرار داده شدند و روزانه مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از نتايج باروري روزانه و ميزان بقاي هرحشره، جدول باروري و بقا تشکيل گرديد. بر پايه دو متغيير سن (x) و نسبت بازماندگان در فاصله سني x تاx+1 ، پارامترهاي جدول زندگي از قبيل تغييرات نرخ بقا (lx)، مرگ و مير ويژه سني (qx) و اميد زندگي (ex) محاسبه شد. نتايج به دست آمده از جدول بقا نشان داد که تمام کفشدوزک هاي ماده تا روز سي ام زنده مانده و بقاي صددرصد داشتند. با گذشت زمان و افزايش طول عمر کفشدوزک، ميزان بقا سير نزولي پيدا کرد تا اين که در روز هفتادم آخرين حشره ماده نيز تلف شد. بيشتر تخم ها در نيمه اول عمر کفشدوزک گذاشته شدند و هرچه بر سن کفشدوزک اضافه شد تعداد تخم هاي گذاشته شده کاهش يافت. نتايج به دست آمده توانايي کفشدوزک را در کنترل شته ها نشان داد. متوسط تعداد نتاج ماده هر ماده در روز (mx)1.01 ±۷٫۴ عدد بود، بيشترين ميزان توليد ماده در اوايل تخم ريزي ۲۸ عدد در روز بود که به تدريج با افزايش سن، ميزان تخم ريزي و توليد افراد ماده کاهش يافت، به طوري که در اواخر دوره تخم ريزي (روز۵۵ ) ميزان توليد افراد ماده به صفر رسيد. ميانگين تعداد تخم در طي دوره باروري هر کفشدوزک۵۳٫۵۳ ±۹۴۳٫۹۰ عدد و متوسط دوره قبل از تخم ريزي ۰٫۱۳±۶٫۲۰ روز بود. نرخ توليد مثل خالص (R0) 509، نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) 0.287، طول مدت هر نسل ۲۱٫۷ روز و مدت زمان دو برابر شدن جمعيت ۲٫۴ روز تعيين گرديد. هم چنين ميانگين طول عمر حشرات کامل ۳٫۳۷±۵۵٫۵ روز بود.