سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
عبداله افشار – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
بهرنگ فهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد دانشکده مهن

چکیده:

از میان پوششهای آلیاژیZn پوشش الیاژی Zn-Fe به دلیل مقاومت خوردگی قابل قبول خواص مکانیکی برتر، رنگپذیری عالی، جوشپذیری بسیار خوب ، قیمت بسیار مناسب و حمام های مشابه با حمام Zn مورد توجه بسیار است از میان حمام های مختلف پوشش مذبور حمامهای اسیدی – کلریدی به علت بازده بهتر و شرایط کاری مناسب تر بیشتر مورد توجه اند و نواقصآنها نیز با افزودن سیستم های افزودنی مختلف بهبود روزافزون یافته است.بررسی پارامترهای موثر بر خواصخوردگی پوششاز جمله مواردی است که اهمیت بسیاری در انتخاب روشهایی برای دست یافتن به پوششبهینه از لحاظ مقاومت به خوردگی ؛ دارد . با توجه به تاثیرات مورفولوژی ، ضریب بافت کریستالی و ترکیب شیمیایی پوششهای آلیاژی فلزZn بر خواصخوردگی و با در نظر داشتن اینکه موارد فوق تحت تاثیر دانسیته جریان اعمالی و مواد افزودنی موجود در حمام آبکاری و دیگر پارامترهای آبکاری قرار دارند ، پوششهای Zn-Fe با تغییر این دو پارامترها تحت بررسی رفتار خوردگی قرار گرفتند .به منظور بدست آوردن پوششها از حمام اسیدی کلریدی رو ی-آهن استفاده گردید و سپسبا افزودن پلی اتیلن گیکول به عنوان افزودنی و دو سیستم براق کننده پوششروی-آهن ( ساخته شده در آزمایشگاه و توسط محققین) و یکسیستم براقی تجاری پوششهایی با ترکیب هایی م تفاوت بدست آمدند ، بررسی مورفولوژی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM و بررسی رفتار خوردگی توسط دستگاه EG&G و به روش پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک, انجام گردیدند