سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن طلیعه نوری – کارشناس مسئول ، گروه مطالعات و آموزش ، اداره کل واگنهای باری

چکیده:

همواره مسئولین امر و کارشناسان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بدنبال یافتن بوژی مناسبی بوده اند که ضمن داشتن توانائی دریافت بارهای اعمالی خارج از گستره استاندارد از سوی خط ، بتواند شرایط نه چندان استاندارد و نا متعارف ناشی از بهره برداری نادرست را نیز متحمل شود . در این راستا بوژی های مختلفی مورد آزمایش واقع شده اند اما به جرات می توان گفت هیچکدام از آنها به طور کامل مورد تائید کارشناسان نبوده اند هر چند برخی از زیر مجموعه های بعضی از بوژی ها به طور ضمنی مورد تائید صاحب نظران بوده است .این مقاله نتیجه تحلیل نظر خواهی انجام شده که توسط کمیته بررسی بوژی و انتخاب نوع مطلوب آن که متعاقب سیاستگذاری ستاد ارتقاء ایمنی تشکیل شده است می باشد و اهداف اصلی زیر را دنبال می کند :-۱ ارائه یک شیوه مهندسی جهت امکان تعبیر و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده .-۲ بررسی اشتراکات بوژی هایی که به اعتقاد کارشناسان خبره جزو بهترین ها بوده اند .-۳ استخراج نکاتی که در انتخاب یک بوژی آرمانی ، با توجه به شرایط ویژه راه آهن ایران اهمیت زیادی دارند