سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز

چکیده:

بدلیل ماهیت متفاوت بار الکتریکی قطارهای برقی نسبت به سایر انواع بارهای الکتریکی شبکه توزیع، انتخاب هادیهای سیستم توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی مشابه انتخاب هادیهای سیستم توزیع شبکه نبوده و پارامترهای مختلف متفاوتی در این انتخاب تاثیر می گذارند. انتخاب هادیهای چنین سیستمهایی بامد نظر قرار دادن جریان حالت گذرا و پایدار سیستم، توان الکتریکی مصرفی قطار، شرایط جوی، حالت عادی و معیوب عملکرد سیستم و … صورت می گیرد. از این رو در این مقاله به بررسی پارامترهای مختلف موثر بر انتخاب هادیهای سیستم های توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی میپردازیم و پارامترهای اساسی را بر می شماریم . همچنین در این سیستمها نیزشاهد وجود اضافه ولتاژهای سوئیچینگ وامواج صاعقه هستیم که تاثیرات نامطلوبی را بر بار الکتریکی قطار وشبکه توزیع انرژی دارند و در نتیجه روشهای مختلفی برای کاهش اثراتنامطلوب انها درشبکه توزیع انرژی قطار برقی بکار می رود. در این مقاله به بررسی انواع اضافه ولتاژها ، علت و نتایج آن بر شبکه توزیع قطارهای برقی پرداخته و روشهای موثر نظیر استفاده از برقگیر و آرایش زمین مناسب را برای حفاظت و کاهش اثرات نامطلوب آن مورد بررسی وتحلیل قرار میدهیم. در انتها نیز نتایج شبیه سازیهای انجام شده توسط نرم افزار ATP-EMTP برای بررسی اثرات اضافه ولتاژ های سوئیچینگ و صاعقه در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی ac و dc قطارهای برقی آورده شده است.