سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حبیب رضایی مانیزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران دانش

چکیده:

دراین مقاله نتایج عملیات مدلسازی توزیع طولی و عمقی غلظت هوای وارد شده از سطح جریان در تنداب سرریز سد آویمور از طریق پس پردازش بر روی نتایج حل احجام محدود جریان ارائه شده است لذا ابتدا مروری بر چگونگی ورود هوا از سطح جریان درتندابها صورت گرفته و سپس روش مدلسازی عددی جریان به کمک پیش پردازنده ای که معادلات آبهای کم عمق در شیب تند انجام می دهد تشریح شده است. در نرم افزار پیش پردازنده، حاضر معادلات حاکم برجریان با روش حجم محدود (رئوس سلول همپوشان و مرکزیت سلول) برروی شبکه مثلثی بی ساختار حل می شوند، درعملیات پس پردازش، روابط تجربی جهت مدلسازی ورود هوا به جریان، توزیع سرعت، نقطه ورودهوا به جریان و توزیع غلظت هوا در عمق با استفاده از پارامترهای جریان تحلیل شده توسط نرم افزار پیش پردازنده جریان محاسبه میشوند، برای ارزیابی کیفیت نتایج حاصل از مدلسازی حاضر نتایج محاسباتی جریان و غلظت هوای بی بعد شده در تنداب سرریز سد آویمور با اندازه گیری های میدانی گزارش شده در مراجع مقایسه گردیده اند.