سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزت الله رئیسی اردکانی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین

چکیده:

آبدهی قنوات در سالهای اخیر بعلت حفر چاههای پمپاژ کاهش یافته حوضچه های تغذیه مصنوعی در بالا دست بخش ترکار قنات می تواند در افزایش ابدهی قنات نقش داشته باشد. تغذیه مصنوعی حوضچه ای چون هر طرح ابی دیگر باید بر اساس اصول و معیارهای مهندی ساخته شود. در طراحی تغذیه مصنوعیبرای افزایش ابدهی آبهای زیر زمینی باید حجم آب تغذیه، حجم رسوب، حجم سرریز از حوضچهبرای هر سیلاب و برای یک دوره آماری شامل حداقل یک دوره ترسالی و خشکسالی محاسبه گردد (رئیسی، واعظی ۱۳۸۳). علاوه بر محاسبهاین پارامترها، در طراحی سیستم تغذیه مصنوعی حوضچه ای، بمنظور افزایش آبدهی قنوات باید پارامترهای دیگری نیز در نظر گرفته شود این پارامترها شامل زمان ورود آب تغذیه بداخل قنات، راندمان طرح تغذیه،درصد ازایش آب قنات و میزان بهبود کیفیت آب قنات می باشد روش های مختلف اعمال این پارامترها در طراحی تغذیه مصنوعی حوضچه ای برای طرح های کوچک و بزرگ تغذیه مصنوعی ارائه شده است.