سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار ، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی سو
اشکان شکیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه
علیرضا رهبری – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک، آزمایشگا

چکیده:

در این مقاله به کمک روش تحلیلی مدل جدیدی برای بررسی رفتار شعله ذرات لایکوپودیوم (lycopodium) در ابعاد میکرو ارائه شده است، به نحوی که معادلات مربوط به سه ناحیه شعله با اضافه شدن پارامتر انتقال حرارت تبخیر در ناحیه پیش گرم پس از بی بعد سازی کلیه معادلات به طور همزمان حل شده و تغییرات سرعت شعله بر اساس تغییرات در سایر پارامترها از قبیل قطر ذرات، تمرکز غبار ذرات و نرخ تبخیر ذرات در ناحیه پیش گرم شعله بررسی می‌شود. نتایج این تحقیق نشان دهنده افزایش سرعت بی بعد شعله در اثر کاهش شعاع ذرات، افزایش سرعت بی بعد شعله با افزایش تمرکز غبار بی بعد و کاهش این سرعت به علت افزایش پارامتر جدید نرخ تبخیر بی بعد می‌باشد. همچنین نمودار دمای گاز در نواحی مختلف شعله با در نظر گرفتن ترم تبخیر رسم شده و تأثیر آن بررسی شده است.