سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مندکاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسکندر کشاورزعلمداری – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام دانش پژوه – کارشناس ارشد واحد هیدرومتالورژی
رضا اتش دهقان – سرپرست واحد هیدرومتالورژی واحد تحقیق و توسعه شرکت ملی مس سرچشمه

چکیده:

دراین مقاله تاثیر پارامترهای موثر برروند فرایند الکترووینینگ نیکل نظیر غلظت نیکل در محلول غلظت اسید بوریک دانسیته جریان و غلظت یون سدیم به عنوان افزودنی مورد بررسی قرارگرفته است در نهایت بر اساس دو پارامتر راندمان جریان و چسبندگی مناسب رسوب، شرایط بهینه تعیین شدند. براین اساس بهترین شرایط الکترووینینگ در غلظت ۴۰ گرم بر لیتر نیکل ، ۸ گرم بر لیتر اسید بوریک و ۱۸۰ گرم برلیتر سولفات سدم و بهترین شرایط بازیابی کاتدی نیکل در دانسیته جریان ۸۰ امپر برمتر مربع به دست آمد.