سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رفیعی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پلیمر
علی‌اکبر بابالو – دکتری، هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

از رزین‌های آمیداکسیم می‌توان برای جذب اورانیوم از آب دریاها استفاده کرد. مونومر اصلی این رزین‌ها اکریلونیتریل است. استفاده از عوامل آب دوست و اتصال دهنده عرضی موجب افزایش میزان آبدوستی و پایداری شیمیایی و فیزیکی رزین‌ها می‌شود. نتایج نشان داده است، اصلاح آلکالین رزین‌ها موجب بهبود میزان جذب اورانیوم توسط آنها می‌شود. برای دستیابی به بیشترین میزان جذب رزین، باید pH در بازه pH آب دریا (۸/۳۷/۵) باشد. تحقیقات نشان داده است درصد وزنی مونومر اکریلونیتریل (در حضور عوامل اتصال‌دهنده عرضی و آبدوست) تأثیر زیادی در میزان جذب رزین دارد. در رزین اکریلونیتریل متاکریلیک اسید، وقتی نسبت وزنی اکریلونیتریل به متاکریلیک اسید ۶۰ به ۴۰ باشد بیشترین میزان جذب صورت می‌گیرد.