سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین سالم – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر فرضی – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از مواردی که در تولید گرانول به روش خشک کردن پاششی دارای اهمیت بالایی است، کیفیت گرانول تولیدی است. مقاومت مکانیکی گرانول ازجملهعواملی است که فرایندهایی مانند انتقال را تحت تاثیر خود قرار میدهد. در این تحقیق با استفاده از مدلی تحت عنوان گرانول توخالی زمان ماند قطعه برای دست یابی به رطوبت مطلوب محاسبه شده است. بر اساس زمان لازم طول محفظه خشک کن پاششی به عنوان تابعی از مشخصات فیزیکی دوغاب و گرانول تولیدی، و همچنین پارامترهای عملیاتی ارائه شده است. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف بر روی طراحی محفظه خشک کن های پاششی و تاثیر هر یک از آنها بر کیفیت گرانول تولیدی ارزیابی شده است.