سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود افشار –
سیدحامد شهرستانی –

چکیده:

در این مقاله نقش اساسی چیلرها در سرمایش ساختمانهای جدید و ممیزی مصرف انرژی این دستگاهها بررسی گشته اند. براساس یک متدولوژی مشخص و مدون و با استفاده از استانداردهای صنعتی بین المللی، شاخص های مصرف انرژی در چیلرهای جذبی شناسایی گردیده اند که بر اساس این شاخص ها ، نقش و اهمیت قسمتهای مختلف چیلرهای جذبی در افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی این دستگاه مشخص شده اند. با روش مهندسی معکوس و استفاده از روابط مهندسی مربوطه، پارامترهای موثر قسمتهای مختلف چیلر جذبی در مصرف انرژی مشخص و روش تعیین مقدار آنها در جداول کاری تهیه و تدوین گشته اند.