سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سلیمی – گروه پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران، ایران
علی اکبر یوسفی – گروه پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل در ساخت ترانسدیوسرهای الکترومکانیکی، پلاریزاسیون فیلمهای پلیمری تهیه شده است . تعیین شرایط بهینه تولید فیلم پلی وینیلیدین فلوراید نوع ( گرید ) Hylar 460 قبلاً مورد بررسی قرار گرفته است . مهمترین پارامترهای مورد بررسی در مرحله پلاریزاسیون، شامل شدت میدان الکتریکی، دما و زمان پلاریزاسیون می باشند . تاثیر پارامترهای مذکور بر راندمان پلاریزاسیون توسط ضریب پیزوالکتریک d33 صورت گرفت ضمن آنکه تاثیر پارامترهای مختلف بر پلاریزاسیون و رفتار پیزوالکتریک فیلم PVDF با توجه به نوع و میزان ساختار بلوری خاص در پلیمر ( فاز )β تعیین می شود . مجموعه نتایج بدست آمده برای بدست آوردن بالاترین ضریب پیزوالکتریک، شامل پلاریزاسیون فیلم کشیده شده در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد ، با حداقل شدت میدان ۲MV/cm و به مدت ۱۵ ثانیه است . در این حالت، بالاترین میزان ضریب پیزوالکتریک d33 معادل ۲۴pC/N بدست امد.