سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا ورتابی کاشانیان – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
احمد آخوند – گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور ، اهواز
سیامک خادمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

حالتهای فشرده اسپینی به کمک هامیلتونی های غیرخطی ایجاد می شود برای بررسی میزان فشردگی پارامتر فشردگی مناسب بابررسی رفتار زمانی تابع مشخص می شود میدان خارجی نیزبه عنوان عامل کنترل کننده میزان فشردگی مورد بررسی قرارمی گیرد .