مقاله پاراژنز کاني ها، کليد تعيين شرايط فيزيکوشيميايي و دماي اسکارن زايي، بررسي موردي منطقه محمد آباد، جنوب غربي استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: پاراژنز کاني ها، کليد تعيين شرايط فيزيکوشيميايي و دماي اسکارن زايي، بررسي موردي منطقه محمد آباد، جنوب غربي استان يزد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درون اسکارن
مقاله برون اسکارن
مقاله دگرنهادي
مقاله دگرساني پيشرونده
مقاله دگرساني پسرونده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مر فريد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي هاي کاني شناسي و زمين شيميايي، نشان دهنده دو مرحله اصلي دگرساني [اسکارني شدن] (پيشرونده و پسرونده) در منطقه محمدآباد واقع در جنوب غربي استان يزد است. اسکارن دگرنهادي (مرحله پيشرونده) با نهشت مجموعه کانيايي سيليکاتي کلسيمي بدون آب (آندراديت و ديوپسيد – هدنبرگيت) در گستره دمايي ۵۵۰-۴۷۰°C شکل گرفته است. در مرحله پسرونده (دماي <470°C) حجم بزرگي از اين سيليکات هاي بدون آب، دگرسان شده و به مجموعه اي از کاني هاي سيليکاتي کلسيمي آبدار با کلسيم کمتر (اپيدوت و ترِموليت – اکتينوليت) تبديل شده و در نهايت مجموعه سيليکات هاي کلسيمي آبدار و بدون آب، دستخوش دگرساني شده و در گستره دمايي زير ۳۰۰°C به مجموعه ريز دانه شامل کلريت، کلسيت، کوارتز و کاني هاي رسي تبديل شده اند. نبود ولاستونيت در نمونه هاي اسکارني محمد آباد مي تواند نشانگر تشکيل مجموعه آندراديت و هدنبرگيت در دماي کمتر از ۵۵۰°C باشد. حضور بافت همرشدي و نبود بافت جانشيني در آندراديت و پيروکسن، گوياي تشکيل همزمان آن ها در گستره دمايي ۵۵۰-۴۳۰°C و ۱۰-۲۶ تا fO2=10-23 است. در دماي <470°C آندراديت در گستره ۱۰-۲۴ تا fO2=10-21 به مجموعه کانيايي کوارتز، کلسيت و مگنتيت تبديل شده است. حضور مگنتيت و پيريت همراه با کوارتز و کلسيت در مجموعه کانيايي زير مرحله III، نشانگر fS2~10-6 و دماهاي <430°C براي شاره هاي دگرنهادکننده است.