سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد عبده ابطحی –
فرزانه نادری –
جسیم مصطفوی –

چکیده:

امروزه دانایی و فعالیت های فناوری محور ، موتورهای پیشرفت اقتصادی می باشند. پارک علم-فناوری و مراکز رشد یکی از این ابزار به کار گرفته شده در کشورهای صنعتی جهت گسترش دانایی و فناوری نوین است. این مراکز به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاهها با بخش های اقتصادی عمل نموده و با تسهیل تجاری شدن نتایج تحقیقات و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی سبب توسعه اقتصادی شده اند. در این مقاله نقش پارکهای علم-فناوری و مراکز رشد در توسعه اقتصادی تشریح شده و وضعیت استان در جهت ایجاد این مراکز تشریح شده است.