مقاله پارک هاي علمي؛ انتظارات، الگوها و دستاوردها «ساخت و مديريت بر هيات موسسين: نيازمندي ها و تجربيات» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در رشد فناوري از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: پارک هاي علمي؛ انتظارات، الگوها و دستاوردها «ساخت و مديريت بر هيات موسسين: نيازمندي ها و تجربيات»
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش و پژوهش
مقاله تعامل کسب و کار
مقاله بازخورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائري يزدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هودگسون بوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله چالش هاي موجود در مديريت و اداره اعضاي کليدي هيات موسسين پارک ها تشريح شده و با بررسي وضعيت برخي از پارک هاي موجود، به چالش ها و مشکلاتي که اينگونه پارک ها با آن روبرو هستند، اشاره شده و راهکارها و رويکردهاي غلبه بر اين مشکلات مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا ابزاري را به عنوان راهبرد براي ايجاد و توسعه چشم انداز مشترک و ضروري براي موفقيت پارک ها در يک دوره ميان مدت و بلکه کمي بلندمدت، پيشنهاد شده است.
بخش پاياني اين مقاله نيز با تاکيد بر موارد ذيل به بررسي چالش هاي عمده پيش روي پارک ها مي پردازد:
– مزايا و معايب مشوق هاي مالي؛
– نقش مراکز (کانون هاي) منطقه اي؛
– تجميع و يکپارچه سازي پايگاه هاي ملي و ناحيه اي شهري؛
– طيف رو به گسترش ابزارهايي که به موازات پارک هاي علم و فناوري براي ترويج کسب و کارهاي مبتني بر دانش موردنياز است؛
– نقش و مشارکت دانشگاه ها و چگونگي گسترش اين مشارکت ها در آينده.