سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما هاشمی سجادی –
محمد سریرافراز –

چکیده:

امروزه با گسترش جمعیت از یکسو و کمبود منابع طبیعی و فقدان روند مناسب جهت توسعه اقتصادی از سوی دیگر کشور را با مشکلات روز افزون در استفاده بهینه از منابع مواجه نموده است؛ که از این رو به کارگیری معیارهایی برای تشخیص و روشهای نوین تکنولوژی فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک تسهیل کننده برای کسب حداکثر کارآیی و کاربردی باید لزوماً طی چارچوبی یکپارچه در تمامی بخشها به جریان افتد. لذا استفاده از تکنولوژی فناوری ارتباطات و اطلاعات با توجه به امور تحقیقاتی و آشنایی در سطوح مدیریتی و انجام سرمایه گذاریهای لازم اعم از داخلی و خارجی برای ایجاد بستری هماهنگ و مناسب در جهت ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت؛ می تواند منجر به انقلابی در عرصه های فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی کشور گردد.