سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نادری دهکردی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
محمدحسن شناسا – دکتری مهندسی کنترل ( سیستمهای هوشمند ) عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی ب

چکیده:

در این مقاله رویکردی برای پاسخدهی هوشمند انه به پرس و جو های موجود در یک پایگاه داده از طریق تجزیه و تحلیل هدف پرس و جو، و تأمین برخی پاسخهای تعمیم یافته در همسایگی و یا مرتبط با این هدف، پیشنهاد شده است . بدین منظور علاوه بر بررسی تکنیکهایی نظیر مدلسازی معنایی داده، پایگاه داده های استنتاجی، کشف دانش از پایگاههای داده که برای پاسخدهی مشارکتی به پرس و جو ارائه شده اند، ساختار و کاربرد پایگاه داد ه های چند سطحی و کشف توانایی و کارایی آن پیرامون پاسخدهی هوشمندانه به پرس و جو مورد بررسی قرار گرفته است