مقاله پاسخي به نقد و معرفي فرهنگ توصيفي اصطلاحات / ادبي نوشته ام. اچ. ايبرمز (معرفي و نقد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: پاسخي به نقد و معرفي فرهنگ توصيفي اصطلاحات / ادبي نوشته ام. اچ. ايبرمز (معرفي و نقد)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شماره شش اين فصلنامه مقاله اي به قلم آقاي داوود عمارتي مقدم در نقد ترجمه اين جانب از کتاب فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي منتشر شد. نگارنده سپاسگزار اين منتقد است و دغدغه او را مستحق پاسخ مي داند. در عين حال، برخي از استدلال هاي آن مقاله نياز به اصلاح دارد. مقاله نام برده از واژه هاي مطلق مانند «کاستي هاي چشمگير» و «ابرامز قادر نيست» استفاده مي کند. اما به نحو تناقض آميزي، استدلال ها، ترجمه اين کتاب را از انتقادات مبرا مي کند. به اين دلايل مضاعف که پاره اي پيشنهاد ها سليقه اي است و پاره اي به نگاه گسترده تري به ماهيت فرهنگ نويسي و ترجمه نياز دارد.