مقاله پاسخ به استرس اسارت در تور در ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: پاسخ به استرس اسارت در تور در ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio L.)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولي
مقاله استرس
مقاله اسارت در تور
مقاله کورتيزول
مقاله گلوکز
مقاله لاکتات
مقاله اسيد چرب آزاد
مقاله کلرايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين پاسخ به استرس در کپور معمولي آزمايشي طراحي شد که در آن ماهيان در شرايط اسارت در تور، در زمان هاي صفر (بدون استرس)، ۵ و ۲۰ دقيقه، ۱ و ۳ ساعت و در شرايط آزادي پس از استرس در زمانهاي ۱، ۴ و ۲۲ ساعت قرار گرفتند. خونگيري از اين ماهيان براي تعيين سطوح کورتيزول، گلوکز، لاکتات،اسيد چرب آزاد، کلرايد، هماتوکريت و هموگلوبين به عمل آمد. نتايج نشان داد که يک ساعت پس از اعمال تنش ميزان کورتيزول به ۸۵ برابر سطح پايه (بدون تنش) رسيد و در ۴ ساعت پس از آزادي ميزان کورتيزول به سطح پايه بازگشت. ميزان گلوکز نيز ۲۰ دقيقه پس از اعمال تنش افزايش يافت و در ۲۲ ساعت پس از رهايي ماهيان مجددا به حد پايه رسيد. ميزان لاکتات در ۵ دقيقه پس از اسارت در تور بالا رفت و يک ساعت پس از اسارت به سطح پايه بازگشت. ميزان اسيدهاي چرب آزاد در ۳ ساعت پس از اسارت در تور افزايش يافت و يک ساعت پس از آزادي از تور کاهش يافت. مقادير کلرايد، هماتوکريت و هموگلوبيندر در شرايط اسارت در تور تغيير چنداني نکردند. نتايج نشان مي دهد استرس اسارت در تور در ماهي کپور معمولي نيز مي تواند موجب تحريک پاسخ اوليه (افزايش سريع کورتيزول) و پاسخ هاي ثانويه (افزايش سطوح گلوکز، لاکتات و اسيد چرب) گرديده که ماهي را در مقابل اين عامل استرس مقاوم مي کند. نتايج حاصل حاکي از تبعيت ماهي کپور از الگويي مشابه ديگر ماهيان استخواني آزمايش شده در مواجهه با استرس اسارت در تور است.