سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر سبزی پرور – استادیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی- همدان

چکیده:

پاسخ نسبی هر یک از سلولها حیاتی انسان، جانوران و گیاهان به تابش دریافتی تابع عوامل پیچیده فراوانی نظیر عوامل محیطی و ژنتیکی است. در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت حیاتی نازک شدن لایه ازن و دریافتی قابل ملاحظه فوتونهای خورشیدی در طول موجهای فرا بنفش (UV) به ویژه UVB، مطالعه پاسخ بیولوژیکی سلولهای حیاتی به طول موجهای یاد شده اهمیت خاصی یافته است. گرچه این مطالعات در تعیین تاثیرات بیولوژیکی و ارزیابی ضرایب ریسک سلولهای تحت تابش کمک بزرگی نموده است، معذا به دلیل تاثیر عوامل پیچیده، ارزیابی دقیق کمی و کیفی از پاسخ بیولوژیکی سلولهای حیاتی تا کنون میسر نگردیده است. بطوریکه طیف های بررسی شده برخی بیماریهای نظیر سرطان پوست، آب مروارید چشمی و آسیب گیاهی(Plant damage) با تغییر نژاد، گونه و محل جغرافیایی ممکن است در مقابل اشعه UV پاسخ های متفاوتی از خود نشان دهند. در این مقاله با بررسی منحنی پاسخ های بیولوژیکی موجود و مشکلات آنها به ضرورت مطالعه این منحنی ها در شرایط اقلیمی و نژادی ایران اشاره می گردد تا با تداوم اینگونه مطالعات بتوان احتمال ابتلاء به هر یک از بیماریهای ناشی از اشعه فرا بنفش را کاهش داد.