مقاله پاسخ درماني مناسب با پالس متيل پردنيزولون در بيماران کوليت اولسروز شديد، فعال و مقاوم به درمان با هيدروکورتيزون وريدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: پاسخ درماني مناسب با پالس متيل پردنيزولون در بيماران کوليت اولسروز شديد، فعال و مقاوم به درمان با هيدروکورتيزون وريدي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوليت اولسروز
مقاله کورتيکواستروئيد
مقاله پالس متيل پردنيزولون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان روغني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان علي
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان روغني رهام
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني راحيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوليت اولسروز يک بيماري مخاطي التهابي است که معمولا رکتوم و با گسترش پروگزيمال همه يا بخشي از کولون را درگير مي کند. درمان دارويي اين بيماري شامل داروهاي ضد التهاب مانند ترکيبات ۵- آمينو ساليسيليک اسيد (۵-ASA)، داروهاي استروئيدي و تنظيم کننده هاي سيستم ايمني است.
بيماران، يک خانم ۳۳ ساله و يک آقاي ۵۲ ساله، با تشخيص کوليت اولسروز شديد، فعال و مقاوم به درمان با هيدروکورتيزون وريدي (۴۰۰ ميلي گرم روزانه) بودند که به ترتيب تحت درمان با ۳ دوز ۵۰۰ ميلي گرمي و ۱۰۰۰ ميلي گرمي پالس متيل پردنيزولون در طي ۳ روز متوالي قرار گرفتند که بعد از اتمام درمان علايم باليني بيماران به طور کامل فروکش کرد و پس از آن بيماران تحت درمان با پردنيزولون خوراکي قرار گرفتند.
در نتيجه پالس کورتيکواستروئيد مي تواند در فروکش شدن کامل بيماري، در موارد کوليت اولسروز شديد، فعال و مقاوم به درمان معمول استروئيد وريدي موثر باشد.