سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شیشه ساز – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندس، دانشیار گروه مهندسی مکان
عرفان میرشکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، دان

چکیده:

در این تحقیق توزیع تنش گذرا در چند لایه ی مرکبی با ابعاد محدود تحت اثر ترک از لحظه ی گسسته شدن الیاف تا زمان رسیدن به حالت تعادل، بررسی شده است. فرض بر آن است که کلیه ی الیاف هم جهت و بار اعمال شده بر چند لایه به صورت کششی و در راستای الیاف است. آرایش الیاف به صورت مربعی و شش گوش در نظر گرفته می شود. معادلات دیفرانسیلی جابجایی گذاری الیاف به کمک تئوری شیرلگ استخراج می شوند. به منظور حل معادلات تفاضلی-دیفرانسیلی استخراج شده، از روش تفاضل محدود استفاده می شود. نتایج بدست آمده، اثر دینامیکی شکست الیاف بر تمرکز تنش و اضافه باری که بدین ترتیب حاصل می شود را نشان می دهد. این نتایج با نتایج مشابه در حالت استاتیکی مقایسه شده اند. اثر نزدیکی ترک به لبه ها، بر حداکثر تمرکز تنش بررسی شده است.