سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر گل افشانی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سکوهای شناور که پایه آنها تحت کشش می باشد (Tension Leg Platforms ,TLP‏)‏‏‏‏‏‏‏‏ ، به منظور استخراج نفت در آبهای بسیار عمیق، کاربرد زیادی دارند. استفاده ازسکوهای ثابت(Fixed Based Platform‏) ‏درآبهای عمیق،غیر اقتصادی بوده وتأمین پایداری سازه، مستلزم مصرف مصالح بسیار زیادی می‌باشد. در این مقاله رفتار دینامیکی TLP بادرنظرگرفتن درگیری بین درجات‏‏‏‏ آزادی، واثرات غیرخطی نیروهای هیدرودینامیکی و کشش کابلها، بررسی شده است. معادله غیرخطی حاکم برسیستم را با استفاده از روش اولر حل شده و نتایج حاصله طی یک مثال تشریح می گردد