سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران
رضا عوض محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران

چکیده:

در این مقاله حل دقیق برای تحلیل پاسخ دینامیکی حالت پایدار (هارمونیک) یک تونل ویسکوالاستیک مدفون در محیط الاستیک نامتناهی که در معرض تابش قائم یک موج فشاری تخت قرار دارد، ارائه شده است. ابتدا مدل مناسب رفتار دینامیکی پوسته ویسکوالاستیک بر مبنای تئوری هاوریلیاک-نگامی (۱۹۶۶) Havriliak and Negami بررسی می گردد. سپس معادلات ناظم گسترش امواج الاستیک و روابط و بسط های پتانسیل میدانی ارائه می شود. در نهایت ضرایب مجهول پراکندگی صوتی با اعمال شرط پیوستگی کامل بین لوله و محیط الاستیک تعیین می گردد. مثال عددی ارائه شده در انتهای مقاله تغییرات اندازه تنش حلقه ای را در سطح داخلی لوله مدفون بر حسب فرکانس موج عارض بررسی می کند. نتایج بدست آمده از این تحلیل میتواند در طراحی خط لوله های مدفون جهت هدایت نفت، آب و گاز در زمین استفاده شود