سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

محمدعلی توانا – دانشجوی سال چهارم دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هر چند سید جمال الدین اسدآبادی نخستین قهرمان مبارزه با استعمار نیست اما بدون شک یکی از مهمترین آنها است . دلیل این اهمیت را می بایست در پاسخ خاصوی به استعمارجستجو نمود . این پاسخ همان اتحاد اسلامی است . این مقاله ویژگیهای این پاسخ ( اتحاد اسلامی ) را بررسی می کند.این ویژگیها را می توان به چهار دسته تقسیم نمود : ١- این پاسخ یک راه حل فکری- فرهنگی به مسئله استعمار است. ٢- این پاسخ میان آموزه های مدرن(عقلانیت و سوژه خود بنیاد ) و آموزه های اسلامی ( جبر و اختیار و … )سازش برقرار می کند. ٣- این پاسخ حول محور هویت اسلامی شکل گرفته است. ۴- و نهایتا این پاسخ دارای یک استراتژی دو وجهی (الف- اتحاد دول اسلامی ب- اتحاد ملل اسلامی) است. نگارنده سعی دارد به طور مبسوط تر هر یک از این محورها را بررسی می کند.