مقاله پاسخ شعله پيش مخلوط V- شکل و M- شکل به تحريک آکوستيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در سوخت و احتراق از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: پاسخ شعله پيش مخلوط V- شکل و M- شکل به تحريک آکوستيکي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعله -V شکل
مقاله شعله -M شکل
مقاله تابع پاسخ شعله
مقاله نسبت هم ارزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: نباتيان نگار
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تجربي حاضر به مطالعه پاسخ شعله هاي پيش مخلوط آرام -V شکل و -M شکل به نوسانات آکوستيکي پرداخته است. به طور کلي محفظه هاي احتراقي که در آن ها شعله -V شکل تشکيل مي شود نسبت به ناپايداري احتراق حساس هستند. شعله هاي -V شکل بر روي ميله مرکزي مشعل تشکيل مي شوند و شعله هاي-M  شکل به ميله مرکزي مشعل و لبه لوله مشعل مي چسبند. اين بر خلاف شعله هاي مخروطي است که فقط به لبه لوله مشعل مي چسبند. به همين دليل شعله هاي -V شکل و -M شکل در مقايسه با شعله هاي مخروطي حساسيت بيشتري به نوسانات جريان نشان مي دهند. در مطالعه حاضر براي تشکيل شعله هاي پيش مخلوط -V شکل و -M شکل از مخلوط پروپان-هوا استفاده شده است. در ابتدا با تغيير نسبت هم ارزي سوخت-هوا، محدوده هاي مناسب نسبت هم ارزي براي تشکيل شعله هاي پايدار -V شکل و -M شکل تعيين شد. نتايج اوليه نشان داد که شعله -M شکل در مقايسه با شعله -V شکل دربازه محدودتري از نسبت هم ارزي به صورت پايدار تشکيل مي شود. سپس براي مطالعه پاسخ شعله به نوسانات آکوستيک از يک بلندگو جهت توليد امواج آکوستيکي با دامنه ثابت در بازه معيني از تواتر هاي (Frequency) تحريک استفاده شد و نوسانات فشار شعله تحريک شده در پايين دست جريان توسط يک ميکروفون اندازه گيري شد. تصاوير مربوط به نوسانات سطح شعله تحريک شده توسط يک دوربين سرعت بالا (CCD Camera) ثبت شد و با استفاده از قابليت هاي پردازش تصوير در نرم افزار MATLAB دامنه و فاز پاسخ شعله محاسبه شد. همچنين تغييرات شکل شعله و شدت نور آن، در طول يک دوره تناوب، براي مقادير مختلف نسبت هم ارزي و دبي جريان بررسي شد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که نوسانات سرعت و نحوه توليد و انتشار گردابه ها نقش مهمي در پاسخ شعله به نوسانات آکوستيکي دارند. همچنين فاز تابع پاسخ شعله نسبت به تغييرات تواتر تحريک رفتاري شبه-خطي دارد. اين امر بيانگر آن است که تاخير زماني مربوط به نوسانات گرماي آزاد شده نسبت به نوسانات تحريک شعله مقداري معين است. به عبارتي ديگر نوسانات آکوستيک همواره پس از مدت زماني معين به سطح شعله مي رسند. نتايج مربوط به بهره پاسخ شعله نيز نشان مي دهد که شعله در محدوده معيني از تواتر هاي تحريک آکوستيک به تغييرات نسبت هم ارزي حساس تر است. با بررسي رفتار شعله در يک دوره تناوب مي توان محدوده زماني مربوط به بيشينه گرماي آزاد شده از شعله را تعيين کرده و تاثير متغيرهاي غيرخطي در پاسخ شعله را بررسي کرد.