سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا اوحدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک، دانشیار مکانیک
هادی آروین بروجنی – دانشجوی دکترای مکانیک
مجتبی صدیقی – استادیار مکانیک

چکیده:

استفاده از کامپوزیت ها به دلیل خواص عالی و قابل طراحی این مواد، همچون باز بودن دست طراح در ترکیب مواد و ایجاد خصوصیات فیزیکی مورد نظر، خواص جهتی، سبکی و عملکرد مناسب در تحمل نیروها، به صورت گسترده در صنایع مختلف توسعه یافته است. در صورت تشدید ارتعاشات و افزایش دامنه ارتعاش امکان وارد شدن آسیب های جدی و حتی ساقط شدن سیستم وجود دارد. میرایی ارتعاشات ناخواسته در راستای کاهس صدمات وارده به سازه در رفتار دینامیکی سازه های سبک ساخته شده از مواد مرکب و مواد متداول مهندسی از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. میرایی در سازه های قابل توجهی در بررسی این اثر در سازه های کامپوزیتی صورت گرفته است، امادر حل تحلیلی نوعا از فرضیات ساده شونده مانند تئوری مید مارکس برای حصول نتیجه استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ضمن توسعه مدل تئوری ارائه شده قبلی در خصوص سازه های ساندویچی، نظیر تئوری مید و مارکس، کد المان محدودی، با ملحوظ نمودن تئوری مرتبه بالا که با درنظر گرفتن استقلال تغییر مکان های عرضی دو رویه و تغییر خطی آنها در عمق هسته تیر حاصل شده است و با درنظر گرفتن تثرات مدول یانگ هسته و اینرسی دورانی و انرژی جنبشی طول هسته، برای تحلیل رفتار سازه در حالت ارتعاشات اجباری و بدست آوردن پاسخ فرکانسی ارائه گردیده است. در تئوری مرتبه بالای سازه های ساندویچی بر خلاف تئوری کلاسیک، با درنظر گرفتن تغییر مکان های عرضی متفاوت برای دو پوسته، امکان بررسی دقیق تر رفتار سازه های ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک نرم را فراهم می کند.