سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مقاله زیر پس از تجزیه و تحلیل دو روش کنترل موتورهای القایی تغذیه شده توسط منبع جریان که عبارتند از روش اسکالر با کنترل مستقل ش ار و روش کنترل برداری مسقیم، کنترل کننده جدیدی طراحی گردیده است که می تواند به هر دو روش موتور را کنترل نماید، و سپس با استفاده از آن و با توجه به نتایج کامپیوتری نتیجه گیری شده است که در کنترل کننده های اسکالر موجود با تغییر جزئی نرم افزار، می توان سیستم را بروش برداری مورد کنترل قرار داد .