سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر هاتفی کرگان – ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه فیزیک
ادموند لینفیلد – انگلستان، لیدز، دانشگاه لیدز، انستیتو ماکروویو و فوتونیک
پل هریسون – انگلستان، لیدز، دانشگاه لیدز، انستیتو ماکروویو و فوتونیک
پل استینسون – انگلستان، لیدز، دانشگاه لیدز، انستیتو ماکروویو و فوتونیک

چکیده:

در این تحقیق دو ساختار متفاوت آشکارساز مادون قرمز چاه کوانتومی از نوع GaAs/AlGaAs مطالعه شده اند، که یکی با سدهای پتانسیل ضخیم و دیگری به شکل ابر شبکه می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهند که هر دو ساختار در ناحیه ی طول موجهای بلند مادون قرمز حساس هستند، علاوه بر آن آشکارساز با سدهای پتانسیل ابر شبکه ای دارای پاسخ نوری قوی در محدوده ی طول موجهای متوسط مادون قرمز نیز می باشد و این روشی را برای آشکارسازی امواج مادون قرمز طول موج متوسط به وسیله ی این آشکارسازها ارائه می کند. مقایسه بین این دو ساختار نشان می دهد که در تقریب اول الکترونهای موجود در چاهها متوسط سدهای پتانسیل را بدون توجه به جزئیات می بینند