سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده اسکندری – دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه مگنتواپتیک
نرگس انصاری – دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه مگنتواپتیک
محمد مهدی طهرانچی – دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه مگنتواپتیک ؛

چکیده:

اثرات غیرخطی انتشار امواج مگنتواستاتیک با اعمال توان بالا در فیلم مگنتواپکتی به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تبدیل امواج اسپینی خطی به امواج سالیتونی و ثابت مانده شکل این امواج در حین انتشار و کاه تاخیر در رسیدگی اطلاعات به مقصد مورد توجه قرار گرفت. با در نظر گرفتن شرایط مرزی ، معادله پاشندگی غیر خطی محاسبه شده و پاسخ پاشندگی غیر خطی ، سرعت گروه و پاشندگی سرعت گروه نسبت به تغییر توان ورودی و پارامترهای وابسته بدست آمده است.