سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بابک دستمالچی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، تبریز – ایران
عباس محتشمی – آزمایشگاه کریستین دوپلر، دانشگاه لینز، اتریش
رضا خردمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران
محمدرضا احمدپورمنظم – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران

چکیده:

در این پروژه روش جدیدی برای محاسبه پاشندگی و سرعت گروه موضعی معرفی شد . این روش قادر به مطالعه ساختار هایی است که در آنها نمیتوان از روشهای متداول همچون بسط موج تخت PWE استفاده نمود . بعد از معرفی روش، ابتدا قابلیت این رو ش با روشهای دیگر مقایسه و سپس به عنوان نمونه پاشندگی و سرعت گروه موضعی در یک موجبر شیپوری محاسبه شدند