مقاله پالئواکولوژي سازند جيرود در برش چينه شناسي گرمابدر، شمال شرق تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: پالئواکولوژي سازند جيرود در برش چينه شناسي گرمابدر، شمال شرق تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالئواكولوژي
مقاله پالينومورف ها
مقاله سازند جيرود
مقاله شمال شرق تهران
مقاله ماكروفسيل هاي گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تابع فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند جيرود (دونين بالايي) در بخش مركزي كوههاي البرز از كنگلومرا، كوارتزيت، ماسه سنگ، سيلتستون، شيل، و سنگ هاي كربناته تشكيل شده است. مجموعه متنوعي از ماكروفسيل هاي جانوري شامل سخت پوستان، ماهي ها، گونياتيت ها، براکيوپودها، همراه با پالينومورف هاي با حفظ شدگي بسيار خوب و نيز ماكروفسيل هاي گياهي در نهشته هاي اين سازند در مقطع چينه شناسي گرمابدر، شمال شرق تهران وجود دارند. در پالينوفلوراي سازند جيرود در برش چينه شناسي مورد مطالعه، ميكروفيتوپلانكتون ها (شامل آكريتارك ها و سيست پرازينوفيت ها) تنوع قابل ملاحظه اي دارند و فراوان تر از اسپورها هستند. وجود پالينومورف هاي توليد شده توسط گياهان خشكي (اسپور ها) همراه با پالينومورف هاي شاخص محيط دريايي (سيست پرازينوفيت ها، آكريتارك ها، اسكولوكودونت ها، و كيتينوزوآها) در رسوبات مورد مطالعه نشان دهنده تشكيل رسوبات سازند جيرود در محيط دريايي كم عمق و حاشيه قاره اي است. اين نتيجه گيري با مجموعه فسيلي موجود در طبقات مورد مطالعه هماهنگي دارد. مطالعه ماکروفسيل هاي گياهي با تنوع كم و حفظ شدگي ضعيف، که فقط در سطح بالاتر از جنس قابل شناسايي مي باشند، در ماسه سنگ هاي قسمت بالايي سازند جيرود در برش چينه شناسي گرمابدر و بررسي قرابت (گياهان والد) اسپور هاي موجود در رسوبات مذكور نشان مي دهد در دونين پسين در اطراف محيط رسوبي نهشته هاي مورد بحث پوشش گياهي نسبتا متنوعي از جمله گياهاني متعلق به رينيوپسيدا، ليكوپسيدا، و اكوئيستوپسيدا وجود داشت. وجود  Geminospora lemurataکه فراوان ترين اسپور موجود در پالينوفلوراي سازند جيرود در برش چينه شناسي گرمابدر است و تقريبا در همه نمونه هاي مورد بررسي ديده مي شود نشان مي دهد ژيمنوسپرم هاي اوليه (progymnospoerms) نيز در ترکيب پوشش گياهي مذکور نقش مهمي داشتند.