سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
مریم مشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور تعیین پالئواکولوژی بخش فوقانی سازند چمن بید در برش الگو ۳۴ نمونه از شیلهای آهکی نازک لایه و سنگ آهک به ضخامت ۳۴۰ متر برداشت گردید، پس از مطالعه ۱۰۲ اسلاید پالینولوژیکی ۳۹ گونه اسپور (متعلق به ۲۸ جنس) و ۱۳ گونه پولن( متعلق به ۱۱ جنس) شناسایی شدند، علاوه بر اسپورها و پولنهای سایر پالینومورفها مانند داینوفلاژله ها، آستر داخلی فرامینیفرها و اسپور قارچ ها بخش عمده ای از مجموعه پالینومورفها را تشکیل می دهند. گیاهان والد اسپورها و پولنهای موجود در بخش فوقانی سازند چمن بید متعلق به فیلیکویسیدا(Filicipsida)، لیکوپسیدا(Lycopsida)، ژینکوپسیدا(Ginkgoopsida)، کینفروپسیدا(Coniferopsida) و بریوپسیدا(Bryopsida) می باشند، با تاوجه به اینکه از میان میوسپورهای Cicatricosisporites, Klukisporites وCyathidites که متعلق به سرخس ها می باشند از بقیه جنس ها فراوانتر می باشند. بنابراین در زمان نهشته شدن این بخش از سازند چمن بید آب و هوای گرم و مرطوب حاکم بوده است. فراوانی اسپورهای قارچ در برش مورد مطالعه نیز تاییدی بر شرایط گرم و مرطوب محیط می باشد همچنین برخی داینوفلاژله های نوع پروکسیمیت (Proximate) شاملSystematophora areolata, Tehamadinium spp., Cribropridinium spp. and Kallosphaeridium spp که معرف شرایط آب و هوای گرم می باشند نیز در برش مورد مطالعه حضور دارند. در آخرین نمونه از لایه های شیلی انتهای سازند چمن بید، فراوانی ناگهانی پولن Corollino حکایت از حاکمیت آب و هوای خشک در منطقه می کند که این نوع آب و هوا در ژوراسیک بالاییکرتاسه آغازین با سایر نقاط دنیا هماهنگی دارد.